Steinkjer kommune tar i løpet av få dager (så raskt vi får de tilsendt fra helseforetaket) i bruk hurtigtester for korona. Testene kommer i tillegg til vanlige laboratorietester og helsepersonell vil vurdere hvem som har behov for en hurtigtest.

 Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om en person er smittet av koronaviruset og kan smitte andre. Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel dersom det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd.

Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester og for mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem vil vi fortsatt bruke en laboratorietest, som gir et sikrere svar.

Mvh. 

Sunniva J. N. Rognerud
kommuneoverlege