Sted: Rådhuset (Galleriet/Weidemannsalen).

Program for folkehelsearbeid i kommunene:

  • En tiårig satsning fra Helsedirektoratet.
  • Styrking av psykisk helse og rusforebygging som del av kommunenes folkehelsearbeid, samt heving av kommunenes kompetanse på utvikling, implementering og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak.
  • Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

På bakgrunn av utfordringsbildet, tidligere og pågående satsninger er fokus for idedugnad:

Familiekonflikter og familiebrudd som risikofaktorer for barn og unge. 
Studier viser at par anser samlivet sitt som dårligere etter at de blir foreldre, og foreldres samlivsvansker kan påvirke barnets tidlige utvikling negativt. Statistisk har barn av konfliktpar økt fysiologisk aktivering, større grad av tilknytningsvansker, tregere språkutvikling og et lavere funksjonsnivå psykologisk, sosialt og på skolen. Tall fra SSB viser en jevn økning i antall skilsmisser på landsbasis. Det er behov forebyggende tiltak mot samlivsvansker (Simen Fjellstad Holm, 2016, psykologisk.no).

Program for dagen:
8.15 - 8.30: Kaffe/te og finn plass
8.30 - 8.40: Program for folkehelsearbeid og plan for dagen
8.40 - 9.15: Hvordan står det til med den psykiske helsa i Steinkjer? Hvilke tiltak innenfor dette området har vi i dag? Oppvekst? Helse?
9.30 - 10.30 – Frode Thuen - Familiekonflikter og familiebrudd som risikofaktorer for barn og unge.
10.45 - 11.30 - Oppstart gruppearbeid. Hva gjør jeg i mitt arbeid for å bedre de negative tallene?
11.30 - Lunsj
12.00 - 13.30 – Gruppearbeid – Hvilke tiltak trenger vi for å møte utfordringene?
13.45 - 15.00 - Oppsummering
 

Frode Thuen
Frode Thuen er psykolog og har jobbet som professor ved blant annet NHV i Göteborg, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. 

De siste 20 årene har han også hatt en privat praksis som psykolog og par-terapeut. Som forsker er han opptatt av samspillet mellom mennesker. Både i parforhold, familier og i arbeidslivet.

         

 

Meld deg på her
 

Påmeldingsfrist: 14. jan 2019


Arbeidsgruppa i Steinkjer og Verran
Stine Strand, Astrid Selset, Lisbeth Ystmark, Carl A. Sæther, Kenneth Arntzen,Trude Austheim og Marianne Vollen