Det var Heimevernet (HV12) ved Per Ole Austmo som stod for medaljeutdelingen på rådhuset.

Områdesjefen takket veteranene med familier for deres viktige bidrag:

- Frihet er ikke gratis - og at noen tar, og har tatt ansvar og deltatt på for Norge i utlandet, er viktig. Derfor er det og viktig at disse minnes, hedres og settes pris på.

Veteranplan og nytt møtested

Austmo fortalte at Steinkjer kommune er én av få kommuner som har en Veteranplan ferdig utarbeidet og som det skal jobbes etter.

- Kommunen er opptatt av å ta vare på de som har tjenetegjort, og det er gjort et flott arbeid med å reise en minnebauta på Kroghbakken til minne om de som er gått bort i tjeneste for Norge. Her vil det også etableres et "forsvarets hus" - det gamle kapellet/telthuset vil komme på plass og bli et møtested for forsvarsfolk og andre, sa Austmo og la til:

- Alt dette er viktig for å bevare og viderefortelle historien om Steinkjer som garnisonsby.Her vil merkedager bli markert.

Varaordfører hilste

De frammøtte ble ønsket velkommen av varaordfører Øystein Bjørnes. Etter medaljeoverrekkelsen ble det servering på Grand hotell.