Jeg er veldig stolt av Sentralkjøkkenet og den innsatsen hver enkelt har bidratt med,
og ikke minst de som ivaretok de daglige oppgaver og leveranser på en glimrende måte, sier Per Arne Solø, tjenesteenhetsleder ved Sentralkjøkkenet.