Teknologien testes ut bl.a i to treningsleiligheter ved Egge Helsetun, i samarbeid med hjemmetjenesten og i omsorgsboliger mm  Det er også utviklet et kartleggingsverktøy som skal benyttes til alle brukere som søker og skal vurderes for helse- ogf omsorgstjenester.