På bildet: Ergoterapeut Eli Ringseth ved Egge Helsetun

Hva er velferdsteknologi?
"Med velferdsteknologi menes teknologisk assistanse der velferd leveres gjennom teknologi som brukes av og understøtter brukeren, i ulikt samspill mellom kommune eller pårørende. Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse i ulike former og grader. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål, mobilitet i nærområdet". (Kilde: KS: Velferdsteknologi: Forprosjekt med anbefalinger - KS)

Velferdsteknologi kan f.eks. være:
- En sensor som slår på lyset hvis du går ut av sengen når det er mørkt - for å hindre fall.
- Bruk av nettbrett for å få kontakt med slekt og venner (videotelefoni).
- Komfyrvakt som varsler og bryter strømmen om at du har glemt å slå av komfyren.
- Medisindispenser med påminnelse, og som sender SMS-varsel til pårørende eller hjemmetjenesten dersom medisinen ikke blir tatt.

Bruk av velferdsteknologi i en helhetlig sammenheng med tjenesteinnovasjon i kommunal sektor vil først og fremst kunne gi økt livskvalitet til den eldre som benytter seg av løsningene.

I to treningsleiligheter på Egge Helsetun testes denne teknologien ut, og personer kan komme på rehabiliteringsopphold og prøve ut forskjellige løsninger. Det testes ut teknologi i forhold til sikkerhet, trygghet, sosial kontakt, trening og aktivitet.

Det er mulighet for å komme og se, få informasjon og omvsining, så ta kontakt med:
Ergoterapeut Eli Ringseth på tlf: 479 71 155, mail: eli.ringseth@steinkjer.kommune.no

Les mer om velferdsteknologi her.