Kommunen har i en fireårsperiode hatt prosjektet "Velferdsteknologisk laboratorium 2012-2015" med fokus på kunnskapsutvikling og spredning av velferdsteknologiske løsninger i kommunen og regionen. Dette har i hovedsak vært rettet mot voksne.

Nå er det som nevnt ovenfor satt i gang et tilsvarende prosjekt for unge med sammensatte behov. Velferdsteknologi som prøves ut er bl.a. ulike hjelpemidler for tid og struktur, GPS, toalett med spyl/tørk funksjon, skjermtastatur og AV1-robot.

Tirsdag denne uka hadde prosjektgruppa m.fl. besøk av representant for utviklerne og leverandøren av AV1-roboten. Dette er et nyutviklet produkt som er kjent fra reklame på tv og fra "Senkveld". AV1 bringer barn og unge med langvarig sykdom ut av isolasjon. Roboten inneholder kamera, høyttaler og mikrofon, og gjør at eleven kan holde kontakt med venner, familie og følge undervisning i klassen uten å fysisk være tilstede. Alt styres med en app fra en telefon eller et nettbrett.

Roboten er planlagt utprøvd i kommunen nå i høst.

Les mer om hva velferdsteknologi er og om prosjektet som til nå har vært rettet for det meste mot voksne.


Eli Ringseth
Ergoterapeut/prosjektleder velferdsteknologi
Dag- og døgnrehabiliteringsenheten