Noen av teamene som var på sakskartet:

  • Veileder - utfordring og muligheter. Se link her.
  • Arbeidsoppdrag - veien til fagprøve
  • Refleksjon og høyttenking om hva vi gjør i det daglige
  • Erfaringer siden forrige samling med arbeid om arbeidsoppdrag
  • Fagprøve v/fagprøvenemdsmedlemmer
  • Hvordan mottar vi lærlingene? Eksempel fra Vårtun barnehage. Hvordan utarbeide dette for de andre arbeidsplassene?
  • Gruppearbeid

I tillegg er det laget en egen side på kommunens hjemmeside som heter Lærlingeordningen. De ansatte finner den på intranettet (høyre marg) og i tillegg ligger den eksternt i venstre marg under Alle tjenester A-Å.

Det kommer mer informasjon der etter hvert.

Her er en direkte link til siden.