Herdis Vangsnes
Herdis Vangsnes, som er ansvarlig for lærlingeordningen i kommunen, ønsket alle velkommen og var veldig glad for at så mange kunne møte.
 
Ca 45 veiledere fra flere fag møtte opp, og de ga uttrykk for at det er viktig med faglig påfyll for å bli bedre til å ivareta alle lærlingene, og at det å treffe andre veiledere og dele erfaringer er også en viktig del av dette. 
Noen av temaene som ble tatt opp:
 • Erfaringer fra deltakelse i NM i helsefagarbeidIda Renate Olsen og Ida Merete Ørstrand

  Ida Renate Olsen og Ida Merete Ørstrand fortalte om sin erfaring som deltakere i NM for helsefagarbeidere på Lillestrøm i oktoner i fjor.

  Der var totalt 79 fag representert og selv om de ikke nådde til topps innen sitt fag, så hadde de stort utbytte av deltagelsen og det var velig lærerikt.

  De oppfordrer andre lærlinger til å melde seg på. Geir Lasse Gartland og Herdis Vangsnes var også med på turen og var mektig imponert over innsatsen til våre to lærlinger.
   


  Geir Lasse Gartland informerer på veiledersamling
 • Fagprøver
  Informasjon av prøvenemndsleder Geir Lasse Gartland
  Han snakket litt om forberedelser til fagprøven og om hva som er bra og hva kan gjøres bedre. Alle lærlinger skal ha gjennomført tilnærmet en fagprøve før den ordinære prøven.
   
   
 • Veilederutdanning
  Hjelpepleierne Gunn Sandvik, Linda Hansen og Kristin Torp har tatt veilederutdanning på Levanger.
  De informerte litt om videreutdanning innenfor veiledning, og de delte med oss noe fra sin hovedoppgave med tema: "Hvordan skape en trygg start for lærlingen?"

  De presenterte et utdrag fra oppgaven og viste bl.a. en sjekkliste for veiledere. Det ble også konkludert med at en slik liste også kan brukes i det vi tar imot nye arbeidskollegaer.

  De har laget en brosjyre: Ønske velkommen til ny lærling, vårt felles ansvar!
  Brosjyren ble drøftet blant alle veilederne, og det ble konkludert med at det er et stort ønske om at vi tar denne i bruk for alle nye lærlinger i Steinkjer kommune fra høsten.
   

Takk til alle dere som hadde gode innlegg og som gav oss alle et godt innhold på veiledersamlingen!

Se mer informasjon om de forskjelleige fagene vi har lærlinger i.