Årsak:
Utskifting av VA-ledninger og bygging av ny veioverbygning. 

Varighet:
Arbeidet vil forflytte seg fra krysset og innover i Reinavegen og vil pågå i ca 1 mnd. 

Berørte adresser:
Reinavegen 6,7,8.9 10 og 11, Movegen 2 og Bergvegen 9.
Kjøring til eiendommene vil ikke bli mulig. 

Parkering:  
Parkering vil være i nærliggende gater og på avgrenset område på riggplassen. 

Se skisse over området som vil bli berørt av anleggsarbeidet.