Hus som vil bli direkte berørt: Heggesåsen 7-11  og 10-20

Årsaken er anleggsarbeid. Omkjøring til Øvre Heggesåsen i vestre løp er skiltet.

Det henstilles til alle trafikanter å ta ekstra hensyn i dette tidsrommet.