På bildet ser vi de besøkende fra Vefsn kommune sammen med representanter for omsorgstjenesten og økonomiområdet i Steinkjer.

Møtet ble innledet med generell informasjon om kommunen og om den administrative og politiske organiseringen. Første halvdel av dagen gikk med til å gi informasjon innenfor de temaene Vefsn kommune ønsket å høre mer om som økonomiske nøkkeltall, budsjettstyring / og -oppfølging samt informasjon om tjenestene innenfor omsorg.

Etter lunsj ble det en omvisning i kommunale institusjoner.

Vefsn valgte å besøke vår kommune blant annet pga den nye turnusordningen som er prøvd ut samt at Steinkjer anses for å ha en lønnsom og effektiv drift.