Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møte den 27.03.2019 følgende reguleringsplaner:
- Reguleringsplan (detaljregulering) Koltjønngruva – Stod og Sellifjell Statsallmenning.
Planen er datert 3.05.2018 og tilrettelegger for utvidelse av et eksisterende masseuttak vest for Hatlingvatnet i Stod og Sellifjell Statsallmenning.

- Reguleringsplan (detaljregulering) Jæktbyn uteservering.
Planen er datert 27.02.2018 og avklarer bruken av et område til uteservering ved Jæktbyn på Sørsileiret.

Planene oppdateres iht. kommunestyrets vedtak og de legges ut under Planer og høringer - Planarkiv. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ 15-3 må fremmes for kommunen innen tre år fra kunngjøringsdato.