Utbyggingavtalen som er inngått mellom Steinkjer Fylkeshus AS, Bane NOR Eiendom og Steinkjer kommune regulerer prosessen ved gjennomføring av reguleringsplan for Steinkjer stasjon vedtatt 02.03.2022. Avtalen regulerer hvem som skal opparbeide de offentlige anleggene, hvem som skal bekoste dem, kvaliteten på anleggene og hvordan overtagelse, drift og vedlikehold skal organiseres. 

Utbyggingsavtalen vil bli lagret i kommunens digitale planarkiv under vedtatt reguleringsplan for Steinkjer stasjon (planid: 2020010).

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 17 og kan ikke påklages.

Saksdokumenter tilhørende utbyggingsavtalen: