Abonnentene varsles direkte fra kart eller predefinerte lister. De som har fasttelefon vil få en opplest talemelding og de som har mobil vil få en SMS. 

Mottar du en slik varsling fra kommunen, så er det en faktisk hendelse og ikke en øvelse. I en evt. øvelsessituasjon vil ordet øvelse bli brukt i meldingen.

I tillegg vil vi fortsette med å legge ut informasjon på hjemmesiden og på kommunens facebookside.