Detaljer i fm. oppstart av reguleringsarbeidet finnes i annonsen nedenfor:

Spørsmål eller kommentarer rettes til: Arkplan AS, PB 172, 7801 Namsos,
e-post: firmapost@arkplan.no, tlf. 74 27 53 60.

Frist for innspill 4.1.2021.


Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter
  2. Referat fra oppstartsmøtet