Detaljer i fm. oppstart av reguleringsarbeidet finnes i annonsen nedenfor:

Spørsmål eller kommentarer rettes til: Lyngstad Arkitekter AS v/ Andreas Kvam Lyngstad, Jakob Weidemanns gt. 8, 7713 Steinkjer,
e-post: Andreas@lyngstad-arkitekter.no, tlf. 924 64 021

Frist for innspill 12.11.2021.


Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter
  2. Planavgrensning
  3. Referat fra oppstartsmøtet