Detaljer i fm. oppstart av reguleringsarbeidet finnes i annonsen nedenfor og i vedleggene nederst i artikkelen.

For innspill eller opplysninger om planarbeidet kontaktes:

Frist for innspill: 23.09.2022


Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter og offentlige myndigheter
  2. Planinitiativ
  3. Planavgrensning
  4. Referat fra oppstartsmøtet.