Detaljer i fm. oppstart av reguleringsarbeidet finnes i annonsen nedenfor og i vedleggene nederst i artikkelen.

For spørsmål om planarbeidet kontaktes:

  • Arkplan Arkitektkontor v/ Vegard Slåen Sæther, tlf: 948 96 496

Innspill til planen sendes til:

Frist for innspill: 06.10.2022


Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter og offentlige myndigheter
  2. Planinitiativ
  3. Planavgrensning
  4. Referat fra oppstartsmøtet