For evt. innspill til eller opplysninger om planarbeidet kontaktes:

Norconsult v/ Arealplanlegger Gunhild Kvistad,
Tlf. 98665738 - e-post: gunhild.kvistad@norconsult.com

Frist for innspill er 04.07.2014.