Detaljer i fm. oppstart av reguleringsplanarbeidet finnes nedenfor:

Spørsmål eller kommentarer rettes til Sweco Norge AS v/ Stine Liaklev Bakkan, Bomvegen 13, 7725 STEINKJER,
epost stine.bakkan@sweco.no.

Frist for innspill er satt til 27-5-2019.