Det kan bli stormflonivå på 50 cm over tidevannstabellen.

Vi ber alle igjen om å feste løse gjenstander og påse at sluker og avløp ikke er tette slik at vannet får renne fritt.

Kommunens vakttelefon for veg, vann og avløp er: 90 58 53 52


Beskrivelse av værsituasjonen fra meterologisk institutt:
Lågtrykk nordaust av Færøyane går nordaust og forsterkar seg til eit stormsenter. Lågtrykket er venta 978 hPa utanfor kysten av Trøndelag seint i ettermiddag. Den sterke vinden frå vest og nordvest ser ut til å verte kortvarig og treff med størst kraft på Nordmøre og Trøndelag.

For mer informasjon om ekstremvær