Vannkran

Vannkran

Vannforsyningen er normalisert igjen i Sør-Beitstad, Vellamelen, Jådåren og Sprova

Arbeidet på overføringsledningen til Beitstad er nå avsluttet.