Dette pga av videre arbeid på ledningsnettet. Vi informerer fortøpende her på hjemmesiden og på kommunens facebookside.