Berørte beboere skal ha fått varsel vis kommunens varslingssystem.

Bor du i det nevnte området og ikke har fått beskjed, så sjekk på www.varslemeg.no om du er registrert der med rett adresse. Kommunen bruker 1881 når det sendes ut varsel.