Spar vann - spar penger

De som har installert vannmåler, oppfordres til å lese av og beregne vannforbruket minst en gang i måneden.

Eventuelle lekkasjer og uforutsett forbruk vil da bli oppdaget og en kan foreta reparasjoner / korrigeringer. På den måten vil en unngå å få en overraskende stor årsavregning fra kommunen.

Tabellen nedenfor viser eksempler på hva mindre lekkasjer i installasjoner vil utgjøre i løpet av et år:
 
Installasjon                                         ca m3/år
Dryppende kran (ca 1 drypp/sek)                9
Rennende kran (ca 2 mm stråle)                45
Hull på rør (diameter ca 0,5 mm)              175
Lekkasje i WC (ikke synlig)                       100    
Lekkasje i WC (synlig)                              200
Lekkasje i WC (urolig overflate)                400
 

Problemer med avfall og fett i avløpet

Avløpspumpestasjonene har stadig driftsstans på grunn av at pumpene tettes av våtservietter, kluter, torky og annet uoppløselig materiale som kastes i avløpet. Matolje/fett vil også tette rør og pumper.

Det som skjer er at stasjonen stopper og kloakken går rett i naturen i stedet for å pumpes til renseanlegget. Det medfører også mye merarbeid for våre driftsoperatører.

Vi vil derfor oppfordre innbyggerne til å bidra med å løse dette problemet. Ikke kast avfall eller matolje/matfett i avløpet.

Følgende artikler skal ikke kastes i avløpet, men sorteres som avfall:

  • Bind
  • Tamponger
  • Våtservietter
  • Matolje / frityrolje
  • Qtips  
  • Malingsrester og white spirit
  • Torky

Matavfallskvern er forbudt i Steinkjer kommune.