Spar vann - spar penger

De som har installert vannmåler, oppfordres til å lese av og beregne vannforbruket minst en gang i måneden.

Eventuelle lekkasjer og uforutsett forbruk vil da bli oppdaget og en kan foreta reparasjoner / korrigeringer. På den måten vil en unngå å få en overraskende stor årsavregning fra kommunen.

Tabellen nedenfor viser eksempler på hva mindre lekkasjer i installasjoner vil utgjøre i løpet av et år:
 
Installasjon                                         ca m3/år
Dryppende kran (ca 1 drypp/sek)                9
Rennende kran (ca 2 mm stråle)                45
Hull på rør (diameter ca 0,5 mm)              175
Lekkasje i WC (ikke synlig)                       100    
Lekkasje i WC (synlig)                              200
Lekkasje i WC (urolig overflate)                400
 

Problemer med avfall og fett i avløpet

Avløpspumpestasjonene har stadig driftsstans på grunn av at pumpene tettes av våtservietter, kluter, torky og annet uoppløselig materiale som kastes i avløpet. Matolje/fett vil også tette rør og pumper.

Det som skjer er at stasjonen stopper og kloakken går rett i naturen i stedet for å pumpes til renseanlegget. Det medfører også mye merarbeid for våre driftsoperatører.

Vi vil derfor oppfordre innbyggerne til å bidra med å løse dette problemet. Ikke kast avfall eller matolje/matfett i avløpet.

Følgende artikler skal ikke kastes i avløpet, men sorteres som avfall:

  • Bind
  • Tamponger
  • Våtservietter
  • Matolje / frityrolje
  • Qtips  
  • Malingsrester og white spirit
  • Torky

Matavfallskvern er forbudt i Steinkjer kommune.

Privat drikkevann - vannprøve

Oppfordring til å teste drikkevannet ditt

Synes du at vannet fra brønnen din er godt, og derfor ikke har tatt vannprøve for å måle vannkvaliteten? Da oppfordrer vi deg til å ta jevnlige vannprøver.

Steinkjer kommune har avtale med Synlab og sender ukentlig vannprøver til analyse. Er du fastboende eller er hytteeier i kommunen, kan du hente vannprøveflaske og følgeskjema på rådhuset ettar at du har vært i kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst.

Synlab fakturerer deg direkte og dersom du har spørsmål til din vannprøve, må du kontakte dem. Steinkjer kommune mottar ikke informasjon om din vannprøve. Du står fritt til å velge et annet firma til å teste vannet ditt, og da bør du kontakte dem for å få tilsendt deres prøveflasker og skjema.

Hvorfor teste?

Det er ditt eget ansvar i sikre at drikkevannet fra brønnen din ikke gir risiko for sykdom eller helseplager.

Når?

Vannkvaliteten kan variere mye over tid, og det er ofte lurt å ta vannprøver ved snøsmelting eller kraftig regnvær

Hva nå?

Hvis du har fått dårlige resultater på vannprøven din, bør du be om informasjon fra laboratoriet om hvordan du skal forholde deg. Enhet vann og avløp kan også gi noe veiledning.

Hva gjør jeg?

Ta kontakt med enhet vann og avløp via servicetorget på tlf. 74 16 90 00. Da får du informasjon om hvordan vannprøvene tas og du får utdelt prøveflasker. 

Mer informasjon finner du her: