Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. november kl. 08:30

KORONA - INFORMASJONSSIDER

Les mer... clear

Vann og avløp - betalingssatser 2021

  1. TILKNYTNINGSGEBYRER, jf. § 5 i forskriften.

Ved utvidelse/ombygging av eksisterende bygg, skal det betales tilknytningsgebyr for hver ny boenhet/enhet, jf. § 3 i forskriften.

 

 

 

Vann

Avløp

1.1

Fritidsbolig/hytte

Kr

2.000,-

2.500,-

1.2

Annen bebyggelse

Kr

3.500,-

4.500,-

Tilknytningsgebyrene økes ikke fra 2020 til 2021.
 

  1. ÅRSGEBYR, jf. § 6 i forskriften

 

 

 

Vann

Avløp

2.1

Fastdel alle abonnenter

Kr

921,-

1.047,-

 

 

 

 

 

2.2

Variabel del

I tillegg til fastdel skal alle abonnenter betale etter forbruk

(vannmåler eller bruksareal)

 

 

 

2.2.1

Variabel del pr.m3 (etter målt forbruk på vannmåler)

Kr

13,29

19,62

 

 

 

 

 

2.2.2

Stipulert forbruk pr m2 bruksareal (BRA)

Kr

19,93

29,43

 

 

 

 

 

2.2.3

Fritidsbolig og hytter (stipulert 40m3)

Kr

475,-

720,-

 

 

 

 

 

2.2.4

Industrivatn, urenset pr. m3

Kr

1,50

 

2.3

Driftsbygning med avløp fra melkerom, jf § 6-9 i forskriften (stipulert 150m3)

Kr

    

2.940,-

 

 

 

 

 

2.4

Boligsameier.

Vil etter søknad kunne betale forbruksgebyret etter felles vannmåler. Fastdel faktureres til hver enkelt seksjon, mens variabel/forbruksgebyret faktureres til sameiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vannleveranse til andre enn faste abonnenter

 

 

 

2.5.1

Tilfeldige tilknytninger som f.eks brakkerigger er fritatt for tilknytningsavgift, men blir fakturert for årsgebyr (fastdel + variabel del) for den gitte perioden brakkeriggen eksiterer. Vannmåler er påkrevd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Tilfeldig leveranser til f.eks. vanntanker, private vannverk, skal foregå etter målt kvantum, eller ved oppfylling av en på forhånd peilet tank. Faktureres etter variabel del pr m3 med påslag av 25%.

 

 

 

2.6

Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommunens representant

Kr

800,-

 

 

ann og årsgebyr avløp økesmed 4% fra 2020 til 2021
25 % merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser.