Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. mai kl. 15:43

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Vann og avløp - betalingssatser 2020

1. TILKNYTNINGSGEBYRER, jf. § 5 i forskriften.

Ved utvidelse/ombygging av eksisterende bygg, skal det betales tilknytningsgebyr for hver ny boenhet/enhet,

jf. § 3 i forskriften.

 

 

 

Vann

Avløp

1.1

Fritidsbolig/hytte

Kr

2.000,-

2.500,-

1.2

Annen bebyggelse

Kr

3.500,-

4.500,-

 

Tilknytningsgebyrene økes ikke fra 2019 til 2020.

2. ÅRSGEBYR, jf. § 6 i forskriften

 

 

 

Vann

Avløp

2.1

Fastdel alle abonnenter

Kr

886,-

1.007,-

 

 

 

 

 

2.2

Variabel del

I tillegg til fastdel skal alle abonnenter betale etter forbruk

(vannmåler eller bruksareal)

 

 

 

2.2.1

Variabel del pr.m3 (etter målt forbruk på vannmåler)

Kr

12,77

18,87

 

 

 

 

 

2.2.2

Stipulert forbruk pr m2 bruksareal (BRA)

Kr

19,16

28,30

 

 

 

 

 

2.2.3

Fritidsbolig og hytter (stipulert 40m3)

Kr

460,-

690,-

 

 

 

 

 

2.3

Driftsbygning med avløp fra melkerom, jf § 6-9 i forskriften (stipulert 150m3)

Kr

    

2.830,-

 

 

 

 

 

2.4

Boligsameier.

Vil etter søknad kunne betale forbruksgebyret etter felles vannmåler. Fastdel faktureres til hver enkelt seksjon, mens variabel/forbruksgebyret faktureres til sameiet.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vannleveranse til andre enn faste abonnenter

 

 

 

2.5.1

Tilfeldige tilknytninger som f.eks brakkerigger er fritatt for tilknytningsavgift, men blir fakturert for årsgebyr (fastdel + variabel del) for den gitte perioden brakkeriggen eksiterer. Vannmåler er påkrevd.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Tilfeldig leveranser til f.eks. vanntanker, private vannverk, skal foregå etter målt kvantum, eller ved oppfylling av en på forhånd peilet tank. Faktureres etter variabel del pr m3 med påslag av 25%.

 

 

 

 

Årsgebyr vann økes med 18 %, årsgebyr avløp økes med 6 % fra 2019 til 2020.

25 % merverdiavgift kommer i tillegg til de enkelte satser.