Drikkevann er sunt. Drikk mye vann. Det renser kroppen, renser huden og forebygger sykdom. Ved bare 2 % væskemangel reduseres yte-evnen med hele 20 %. Drikk minst 1,5 l. hver dag, eller mer hvis du trener.

 • Kaldt vann er godt og slukker tørsten. Bruk gjerne isbiter eller tapp vannet på flasker og sett det i kjøleskapet.
 • Vann er det viktigste næringsmiddelet vi har. Bedrifter og landbruket er avhengig av godkjent vannforsyning for å kunne selge sine produkt.
 • Steinkjervann er like rent som flaskevann og vann fra drikkeautomater.
 • Steinkjer har god kvalitet og god kontroll på drikkevannsforsyningen. Vi overholder alle krav i drikkevannsforskriften, og har de siste årene hatt svært få avvik. Dette kan bekreftes av Næringsmiddelkontrollen.
 • Reinsvatnet, vår største drikkevannskilde, sikrer god og stabil forsyning.
 • Renseanlegget på Reinsvatnet sikrer deg et blankt, godt og bakteriefritt vann. Kvaliteten sikres gjennom 3 hygieniske barrierer:  
  • Klauselering/sikring av kilden
  • Filtrering av vannet (fjerning av humus)
  • Klortilsetting (dreper uønskede bakterier)
   Vi har også en liten klorrest i ledningsnettet. Dette er ihht. drikkevannsforskriften, og er en sikkerhet, for eksempel i tilfelle innsig/bakterier ved evt. lekkasjer. Klorrestmengden er under kravene i forskriften. I tillegg tas kontinuerlige prøver av drikkevannet, både i behandlingsanlegget og på ledningsnettet.
 • Drikkevannet i Steinkjer er ikke dyrt. Ved normalt forbruk på 150 l./døgn/person blir kostnaden ca. 1 øre pr. liter, el. ca. kr 1,50 pr døgn/person.

DU BETALER CA. KR. 15,- - 20,- FOR 1,0 LITER VANN I BUTIKKEN. VI LEVERER 1.000 LITER VANN PÅ KJØKKENET DITT FOR KR. 10,- !