Folkestemmen 2018 er en innbyggerundersøkelse i Steinkjer og Verran. Svarene vil bidra til å forme planverk og framtida til nykommunen og ditt nærområde. Derfor er det viktig at du deltar. Du finner undersøkelsen her.

Anonymitet - kan vi garantere for undersøkelsens anonymitet?

 • Det er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) som administrerer undersøkelsen. TFoU som forskningsinstitutt følger alle nasjonale og internasjonale regler for databehandling. Noe som gjør at disse dataene er like sikre som for eksempel dataene fra HUNT-undersøkelsen.
 • Kommunen har ikke tilgang til data på individnivå.

Nettadressen til undersøkelsen - hvorfor ser den litt suspekt ut?

 • Slik ser linken ut: https://survey.enalyzer.com/?pid=h6r2p5d6. «survey.enalyzer» navnet på programvaren som brukes og den etterfølgende koden «?pid=h6r2p5d6» er en intern henvisning til hvilken undersøkelse,av de mange tusen som lages i SurveyEnalyzer, som er vår «Folkestemme».
 • Det er ingen kobling mellom distribusjonslenken og dine svar.

Telefonnummer/SMS - hvordan fant vi nummeret ditt?

 • Telefonnummeret ditt er registrert i Folkeregisteret og i Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Du kan lese mer om dette på sidene til Direktoratet for forvaltning og IKT eller i en egen artikkel på Steinkjer kommunes hjemmesider.
 • SMS-varslingen som er brukt er den samme ordningen som brukes for å varsle om f.eks. avstenging av vann pga. vedlikehold på rørnettet.
 • Ved kommunevarsling vil det også søkes på adresser i 1881, slik at så mange som mulig av kommunens innbyggere kan motta varsling/melding.
 • Det er ingen kobling mellom telefonnummer og dine svar på undersøkelsen.

E-post/mailadresse - hvordan fant vi den?

 • E-postadressen din er registrert i Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Du kan lese mer om registeret hos Direktoratet for forvaltning og IKT på difi.no/kontaktregister.
 • Siden selve undersøkelsen ikke spør etter epostadresse, og det er ingen kobling mellom distribusjon av lenken til undersøkelsen, og svarene som den enkelte gir.

Telefonnummer - hvorfor trenger vi nummert ditt til premiering?

 • Nettopp fordi undersøkelsens anonymitet ikke gir oss mulighet til å koble svar med person, må den som ønsker å være med i trekning om premier oppgi sitt telefonnummer. Disse opplysningene handteres av TFoU på samme måte som de andre dataene. Trekningen vil også bli foretatt av TFoU.

Ikke mottatt SMS/e-post

 • Utsendelsen benytter primært data fra Folkeregisteret (Personkode 1) som tar utgangspunkt i bostedsadresse. Derfra velges konkret mottaker ut fra bestemte kriterier slik at det i utgangspunktet sendes SMS til 1 mottager per adresse.