I dokumentene nedenfor finner du oversikten over kommunestyrerepresentantene i perioden 2015-2019. I den andre rapporten finner du valgresultat fordelt på krets i kommunen. Den tredje rapporten viser hvilke representanter som har fått flest personstemmer (kryss) og personstemmer til kandidater fra andre lister (slengere).

Se mer informasjon på valgresultat.no 

Det nye kommunestyre konstitueres 07.10.  Før denne datoen vil sittende kommunestyre ha sitt siste kommunestyre i perioden, onsdag 23.09.

Valgdeltakelsen i Steinkjer var på 58,9% og av disse valgte litt i overkant av 2600 å forhåndsstemme.