Resultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

 

Resultat for Stortingsvalget 2017:

Se også NrKs valgresultatside for Nord-Trøndelag.

Endelig opptelling er ikke klar før etter kl 17.00 tirsdag 12.09.  Dette på grunn av at valgloven er endret slik at forhåndsstemmer som mottas pr post frem til dette tidspunkt blir med i valgoppgjøret.

Resultat for Sametingsvalget 2017
 


Tidligere valgresultat:


I dokumentene nedenfor finner du oversikten over kommunestyrerepresentantene i perioden 2015-2019. I den andre rapporten finner du valgresultat fordelt på krets i kommunen. Den tredje rapporten viser hvilke representanter som har fått flest personstemmer (kryss) og personstemmer til kandidater fra andre lister (slengere). Den fjerde viser partiene og antall slengere fra forhåndsvalget og valgdagen.