Hvordan få vaksinen og hva du må gjøre ved oppmøte

Hvordan få vaksinen?

 • Du skal ikke kontakte fastlegen eller kommunen for å bestille time eller sette deg på venteliste.
 • I Steinkjer blir alle innkalt etter tur, og du velger i innkallingen om du ønsker vaksine eller ikke. 
 • Hvis du ikke har mulighet til å komme til timen du har fått, får du en ny innkalling i neste runde.

Når du møter opp

 • Du må være frisk
 • Du må ha på munnbind
 • Du får komme inn max 10 min. før avtalt time.
 • Du må ha på tøy som gjør det enkelt å sette vaksinen på overarmen (den du ikke skriver med)

Innkalling

 1. Når det er din tur for vaksine, sender vi deg en timeinnkalling via helsenorge.no. Alle som har personnummer er registrert der. Logg deg på og gå på kontaktinformasjonen og sjekk hvilket varsel du er registrert med slik at du mottar timen enten via SMS eller e-post.
  Se linken her: Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no.

  Du må svare så raskt som mulig og senest innen 24 timer. Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg SMS. Her får du en lenke der du får følgende valg:

      -  jeg ønsker timen som er satt opp
      -  jeg ønsker vaksine, men foreslått time passer ikke
      -  jeg ønsker ikke vaksine / har fått dose 1 eller dose 2.
  Dersom du har fått 1.dose på legekontoret eller arbeidsplassen din, skal du også ha 2.dose der.  
      
 2. Hvis du ikke svarer via helsenorge eller lenke sendt på SMS, ringer vi deg. Vi ringer også de som ikke får SMS fordi mobilnummer ikke er registrert.
  Vi ringer da fra telefonnummer 40 40 15 89 og aldri fra skjult nummer. Du kan ikke ringe til oss på dette nummeret.

 3. Får vi fortsatt ikke kontakt med deg, eller vi ikke finner ditt telefonnummer, så sender vi deg brev. I brevet ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon 98 24 40 39

Har du ikke fått tilbud om vaksine?

Er du født i 2003 eller før og ikke fått tilbud om vaksinering, send en mail til koronavaksine@steinkjer.kommune.no eller ring/sms tlf. 98 24 40 39

Personer som er folkeregistert i Steinkjer kommune, men har bosted i annen kommune, må orientere seg i bostedskommune om hvordan de skal få vaksine.

Prioriteringsrekkefølge

Lurer du på noe ang. prioriteringsrekkefølgen? Se her:  FHI sin prioriteringsliste.

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter foran helse- og beredskapshuset og det er gratis. 

Vaksineringsstatus og plan framover

Vaksinasjonsstatus pr. 20.09.21
Vi har nå satt totalt 36 141 doser. 17 058 av våre innbyggere er fullvaksinerte, 2 019 har fått 1.dose og 6 har fått 3.dose.

Det ligger til enhver ledige timer ute for selvbooking fremover (gå via helsenorge.no) slik at de som av en eller annen årsak ikke har fått 1. eller 2. dose lett kan bestille seg time. I tillegg er det satt opp flere drop-in-timer som du finner mer om lenger opp på siden. 

Plan for uke 38
Vi skal vaksinere på helse- og beredskapshuset (inkludert de 12-15 åringene som har konfirmasjon i helgen og har vært på leirskole), Malm samfunnshus, rådhuset, Steinkjer videregående og Amfi.

Status for uke 37
Denne uken satte vi 835 1. doser, i hovedsak på barn og unge i gr 13 (12-15 åringene), 127 2. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 11, og 6 3. doser. Alle 12-15 åringen har nå fått tilbud om vaksine, og det er gjort en fantastisk jobb ute på skolene.

Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er nå:

 -  Gr 8 (55-64 år)     98 % har fått 1. dose, 96 % 2. dose 
 -  Gr 9 (45-54 år)   95 % har fått 1. dose, 91 % 2. dose
 -  Gr 10 (18-24 og 40-44 år)   91 % har fått 1. dose, 85 % 2. dose
 -  Gr 11 (25-39 år)   86 % har fått 1. dose, 77 % 2. dose
 -  Gr 12 (16-17 år)   96 % har fått 1. dose, 17 % 2.dose
 -  Gr 13 (12-15 år)  792 1. doser, tilsvarer 68 %

Status for uke 36
Vi satte 100 1. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 12 (16-17 åringene) og 174 2. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 11 (25-39 år).
Torsdag til lørdag hadde vi drop-in på Steinkjerfestivalen og Amfi. De kommende ukene vil vi fortsette med drop-in både på Amfi, i sentrum og i ulike grender.

Status for uke 35
Vi har satt 605 1.doser, i hovedsak på innbyggere i gr. 12 (16-17-åringene) og 703 2.doser, i hovedsak på innbyggere i gr. (25-39 år). Alle fra 2005 kullet og eldre har fptt tilbud. Det samme gjelder studenter med annen bostedskommune.

Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er nå:

 -  Gr 8 (55-64 år)     95 % har fått 1. dose, 92 % 2. dose 
 -  Gr 9 (45-54 år)   95 % har fått 1. dose, 91 % 2. dose
 -  Gr 10 (18-24 og 40-44 år)   91 % har fått 1. dose, 80 % 2. dose
 -  Gr 11 (25-39 år)   85 % har fått 1. dose, 71 % 2. dose
 -  Gr 12 (16-17 år)   79 % har fått 1.dose

I gruppe 1-7 er 98 % fullvaksinerte

Status for uke 34
Vi har satt 108 1. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 10 og 11, og 2348 2. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 10 og 11.

Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er nå:

 -  Gr 8 (55-64 år)     95 % har fått 1. dose, 92 % 2. dose 
 -  Gr 9 (45-54 år)   94 % har fått 1. dose, 89 % 2. dose
 -  Gr 10 (18-24 og 40-44 år)   91 % har fått 1. dose, 75 % 2. dose
 -  Gr 11 (25-39 år)   84 % har fått 1. dose, 59 % 2. dose

I gruppe 1-7 er 98 % fullvaksinerte 

Status for uke 33
Vi har satt 115 1. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 10 og 11, og 1202 2. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 9, 10 og 11.

Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er nå:

 -  Gr 8 (55-64 år)     95 % har fått 1. dose, 90 % 2. dose 
 -  Gr 9 (45-54 år)   94 % har fått 1. dose, 86 % 2. dose
 -  Gr 10 (18-24 og 40-44 år)   90 % har fått 1. dose, 56 % 2. dose
 -  Gr 11 (25-39 år)   82 % har fått 1. dose, 24 % 2. dose

I gruppe 1-7 er 98 % fullvaksinerte.

Status for uke 32
I uke 32 satte vi 95 1. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 11. Vi satte også 2125 2. doser, hoveddelen er fremskyndede 2. doser.

Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er nå:

 -  Gr 8 (55-64 år)     95 % har fått 1. dose, 88 % 2. dose 
 -  Gr 9 (45-54 år)   94 % har fått 1. dose, 70 % 2. dose
 -  Gr 10 (18-24 og 40-44 år)   89 % har fått 1. dose, 45 % 2. dose
 -  Gr 11 (25-39 år)   81 % har fått 1. dose, 18 % 2. dose

I gruppe 1-7 er 95 % fullvaksinerte.

Status for uke 31
I uke 31 satte vi 187 1. doser, i hovedsak på innbyggere i gr 11  (25-39 år). Vi satte også 2171 2. doser. Hoveddelen av dette er fremskyndede 2. doser, og vi vil fra nå og frem til vi begynner vaksineringen av 16 og 17 åringene i all hovedsak sette 2. doser.

Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er nå:

 -  Gr 8 (55-64 år)     94 % har fått 1. dose, 66 % 2. dose 
 -  Gr 9 (45-54 år)   93 % har fått 1. dose, 31 % 2. dose
 -  Gr 10 (18-24 og 40-44 år)   88 % har fått 1. dose, 22 % 2. dose
 -  Gr 11 (25-39 år)   79 % har fått 1. dose, 15 % 2. dose

I gruppe 1-7 er 95 % fullvaksinerte.

Status for uke 30
I uke 30 satte vi 1615 1. doser. I hovedsak på innbyggere i gr 11 (25-39 år). Det ble også satt 246 2. doser.

Status for uke 29
I uke 29 har vi satt 1508 1.doser. I all hovedsak på innbyggere i gr. 10 (18-24 og 40-44 år) og gr. 11 (25-39 år). Det ble også satt 36 2. doser.
Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine. I tillegg til at vi sender innkalling, kan innbyggere som er folkeregistrert i Steinkjer kommune nå selv bestille time til 1. dose på nett via helsenorge.no. Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er:

 -  Gr 8 (55-64 år)     94 % har fått 1. dose, 34 % 2. dose 
 -  Gr 9 (45-54 år)   91 % har fått 1. dose, 25 % 2. dose
 -  Gr 10 (18-24 og 40-44 år)   80 % har fått 1. dose, 13 % 2. dose
 -  Gr 11 (25-39 år)   40 % har fått 1. dose, 13 % 2. dose

I gruppe 1-7 er 95 % fullvaksinerte.

Status for uke 28
I uke 28 har vi satt 772 1.doser. I all hovedsak på innbyggere i gruppe 10 (18-24 år og 40-44 år). Det bel også satt 366 2.doser, hovedsakelig på pasienter på legekontorene. Legekontorene har nå avsluttet vaksineringen. 

Status for uke 27
Vi har satt 791 1. doser. I all hovedsak på innbyggere i gr 10. Vi har også satt 1. doser i habiliteringsboligene og på ansatte i skole og barnehage. Det ble også satt 244 2. doser, hovedsakelig på pasienter på legekontorene.

Status for uke 26
Vi har satt 1260 av 1.dose. I all hovedsak på innbyggere i gr 9 (alder 45-54 år) men også over 200 i gr 10.(alder 18-24 år og 40-44 år) Vi har også vaksinert på enhet integrering og helsestasjon rus. Det ble også satt 80 av 2.dose, hovedsakelig på pasienter på legekontorene.

Status for uke 25
Vi har satt 1347 av 1. dose. I all hovedsak på innbyggere i gr 8 og 9. Det ble også satt 271 av 2. dose på pasienter på legekontorene og beboere i habiliterinsboligene.

Status for uke 24
Vi har satt 794 av 1. dose. I all hovedsak (729 doser) på innbyggere i gr 8. Det ble også satt 404 av 2. dose på pasienter på legekontorene og beboere på habiliterinsboligene. Vi begynner å vaksinere gruppe 9.   

Status for uke 23
Vi har satt 455 1.doser på beboeren i habiliteringsboligene, innbyggere i gr 8 og på helsepersonell. Det ble også satt 734 2.doser på pasienter på legekontorene og på helsepersonell.

Status for uke 22
Denne uken har vært en krevende øvelse for oss. Vi har vaksinert på 18 ulike lokasjoner, avsluttet vaksinering med 1. dose på legekontorene og startet opp med vaksineringen av gruppe 8 (18-64 år) med vaksinasjonsteamet på helse- og beredskapshuset .

Vi har satt 851 av 1.dose. I all hovedsak på legekontorene og av vaksinasjonstemaet på helse- og beredskapshuset, men også noe helsepersonell.  Det ble også satt 768 av 2.dose. I all hovedsak på pasienter på legekontorene og helsepersonell.

Status for uke 21
Det er nå satt 228  av dose 1. Alle på legekontorene og hovedsakelig i gruppe 6 og 7. Det ble også satt 977 av dose 2. I all hovedsak på pasienter på legekontorene og helsepersonell.

Status for uke 20
Det ble det satt 70 av 1. dose, alle på legekontorene og hovedsakelig i gruppe 5 og 6, men vi har også begynt på gruppe 7. Det ble også satt 979  av 2. dose. Hovedsakelig på legekontor og på helsepersonell.

Status for uke 19
Denne uken er det satt 259 av 1. dose på habiliteringsboligene og legekontorene. Det er også satt 302 av 2. dose på legekontorene.

Status for uke 18
Denne uken er det satt 423 av 1. dose på habiliteringsboligene og legekontorene, i hovedsak i gruppe 5. Det er også satt 528 av 2. dose, i all hovedsak på habiliteringsboligene og legekontorene.

Status uke 17
Denne uken er det satt 753 av 1. dose i all hovedsak i gruppe 4 og 5 fordelt over alle legekontorene og noe helsepersonell. I tillegg ble det satt 262 av 2. dose fordelt på legekontorene.

Status uke 16
Denne uken er det satt 628 av 1. dose, i all hovedsak på legekontorene på personer i gruppe 4. Vi har også satt 40 av 2.dose.

Status uke 15
Denne uken har vi vaksinert 34 pasienter ved Sjøsia og Elvebredden med 2. dose. Vi har også satt 934 av 1. dose på pasienter ved Sparbu bosenter, og Høvdinggården, Fyrgata, Sannan og Mære legekontor, og helsepersonell ved Sparbu bosenter, Egge bosenter, Kvam bosenter og BPAer.

Status uke 14
Da vaksinerte vi pasienter ved Kvam bosenter, Beitstad bosenter, Egge bosenter, Guldbergaunet bosenter, Steinkjer bosenter, og Elvebredden, Sjøsia og Malm legekontor. I tillegg vaksinerte vi helsepersonell ved Sjøsia legekontor, Steinkjer bosenter, Beitstad bosenter, og Kvam bosenter. Det ble satt 744 1. doser, ingen 2. doser.

Status uke 13
Denne uken har vi kun vaksinert med Comirnaty. 
Vi har vaksinert pasienter ved Steinkjer sykehjem, Stod sykehjem, Malm sykehjem, Betania, Sparbu bosenter, Kvam bosenter, og alle legekontorene. Det er satt til sammen 333  av dose 1 og 111 qv dose 2.

Status uke 12
Vi har vaksinert pasienter ved Elvebredden, Sjøsia og Malm legekontor, og Sparbu bosenter, Malm sykehjem, Slalåmsvingen, Lundflata, Haugen, Rønninggården og Svedjan. Det er satt til sammen 489 av 1. dose, og 3 av 2. dose.

Status uke 11
Da er vi ferdige med vaksineringen for denne uken. Vi har kun vaksinert med Comirnaty.
Vi har vaksinert pasienter ved Elvebredden, Høvdinggården, Fyrgata, Sannan og Mære legekontor, og helsepersonell ved Elvebredden legekontor. 
Det er satt til sammen 246 av 1. dose, og 17 av 2. dose. Vi har som kjent satt vaksinering med 19 Vaccine AstraZeneca på pause

Status uke 10
Vi har vaksinert pasienter ved alle legekontorene, og i tillegg på Sparbu bosenter, Kvam bosenter, Steinkjer sykehjem, Stod sykehjem, Malm sykehjem og Betania. I tillegg har vi vaksinert helsepersonell på Steinkjer sykehjem, Egge helsetun, Malm sykehjem, Steinkjer rehabilitering, Betania og Fyrgata legekontor.

Det er satt til sammen 204 av 1.dose, og 349 av 2.dose.
Vi holder på med gruppe 3 (alder 75-84 år) og der er det nå 39% som ikke har fått 1.dose. 

Status uke 9
Vi har vaksinert pasienter på Beitstad bosenter, Egge bosenter, Guldbergaunet bosenter, Steinkjer bosenter, Sparbu bosenter, Haugen, Elvebredden legekontor, Sjøsia legekontor og Malm legekontor. I tillegg har vi vaksinert helsepersonell på Fergeland, Steinkjer sykehjem, Lundflata, Haugen, Svedjan, Verran hjemmetjeneste og Malm sykehjem.

Det er satt til sammen 133 av 1. dose, og 530 av 2. dose.

Status uke 8
Denne uken har vi vaksinert pasienter på Steinkjer sykehjem, Egge helsetun, Kvam bosenter, Sparbu bosenter, Høvdinggården legekontor, Fyrgata legekontor, Sannan legekontor, Mære legekontor og Elvebredden legekontor. 

I tillegg har vi vaksinert helsepersonell på Fergeland, Steinkjer sykehjem, DMS, Sentrum hjemmetjeneste, Verran hjemmetjeneste, nattpatruljen, Slalåmsvingen, Rønninggården, Svedjan og Lundflata.

Det er satt til sammen 270 1. doser, og 502 2. doser denne uken.

Status uke 7
Vi har gitt 103 dose 2, og 308 dose 1 og alt har vært gitt på legekontorene våre. 40 % av de over 85 år utenfor institusjon har nå fått dose 2, og 55 % av de som vil ha vaksine i gruppen 75-85 år har fått dose 1.

Status uke 6
Vi vaksinerte beboere ved Stod sykehjem, Steinkjer sykehjem, Egge helsetun, Betania, Steinkjer rehabilitering, Sparbu bosenter, Beitstad bosenter, Egge bosenter, Guldbergaunet bosenter, Steinkjer bosenter og Haugen. I tillegg vaksinerte vi pasienter og helsepersonell ved Høvdinggården legekontor, Malm legekontor, Elvebredden legekontor og Sjøsia legekontor. Vi vaksinerte også helsepersonell ved legevakten og DMS. Vi kom også godt i gang med vaksineringen av gruppen 75-84 år.

Status uke 4 og uke 5
Vi satte 2. dose på 52 beboere ved Steinkjer sykehjem, Malm sykehjem og Stod sykehjem, og ansatte ved teststasjonen og legevakten. I tillegg satte vi 1. dose på 483 personer fordelt på beboere ved Kvam bosenter, Sparbu bosenter, pasienter tilhørende Høvdinggården, Fyrgata, Sannan og Mære legekontor, og ansatte ved demensenheten og Fergeland.

I uke 5 ble følgende grupper vaksinert: Pasienter på Steinkjer sykehjem, Malm sykehjem og Stod sykehjem. Beboere på Kvam bosenter og Sparbu bosenter. Pasienter ved Høvdinggården, Fyrgata, Sannan og Mære legekontor. Helsepersonell ved teststasjonen, legevakten, demensenheten, Fergeland og de nevnte legekontorene.


Antall vakinasjoner registreres daglig i et vaksinasjonsprogram (Sysvak). Her kan du se hvor mange vaksinasjoner kommunene har utført til enhver tid. FHI linker til dette på sin nettside.

 
 
 


Spørsmål og svar om vaksine
 

Hvis tidspunktet ikke passer

Hvis du ikke har mulighet til å komme til timen du har fått, får du en ny innkalling i neste runde.

Jeg er xx år gammel og skal til yy operasjon/behandling. Kan jeg få vaksine før det?

Nei vi kan ikke avvike fra FHI sine prioriteringsgrupper. Dersom behandler ved sykehus eller annen institusjon mener du må vaksineres før de kan gi planlagt behandling, må vedkommende behandler/institusjon også stå for vaksineringen. Du kan velge å utsette vaksinetimen.

Når får jeg vaksinedose nr. 2?

Det blir gitt time til vaksinedose nummer to når du er inne for å få den første dosen.  

Kan gravide og ammende vaksineres seg?

Vi viser til det FHI har sagt om dette: Råd og informasjon for gravide og ammende

Hvordan foregår selve vaksineringen?

 • Vaksinen settes i overarmen. 
 • Før vaksinasjonen, vil du bli spurt om du er frisk og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere.
 • Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.
 • Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.
 • Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter.

Hva om jeg blir syk vaksinasjonsdagen?

Da må du ringe telefon 98 24 40 39 på hverdager kl. 08.00 - 15.30

Hva med de som har fått AstraZeneca-vaksinen?

De som har fått AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om mRNA-vaksine som dose 2.
Les mer om dette her.

Koronavaksine sammen med annen vaksine?

Det anbefales ikke å ta annen vaksine samme dag som koronavaksinen. 

Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. 

Vi viser til FHI sin nettside.

Vaksinering av nordmenn som bor i utlandet og gjestearbeidere

Vaksinasjonsprogrammet dekker ikke nordmenn mens de er i utlandet. Om de kommer tilbake til Norge og oppholder seg i lengre tid i en norsk kommune, vil de falle inn under retten til å få koronavaksine (at det er gratis er uavhengig av om man er medlem av folketrygden).

FHI har ikke satt noen eksakt grense for hva som er kortvarig/langvarig opphold. Helsedirektoratet har vurdert at helt kortvarig opphold som f.eks. i forbindelse med arbeidsreise eller fritidsopphold faller uten kravet til midlertidig opphold. Et eksempel på som kan være omfattet av kommunens plikt til vaksinasjon er personer som har flyttet inn hos samboer, men beholdt sin opprinnelige bolig.

Gjestearbeidere skal som hovedregel ha tilbud samtidig med sine respektive prioritetsgrupper i Norge. Dette kan bety at dose 2 blir forsinket dersom dose 1 er satt i hjemlandet. I utgangspunktet bør man ferdigvaksineres med samme vaksinetype. Det foreligger ingen studier om å kombinere to forskjellige mRNA-vaksiner, men fra et mer generelt vaksinologisk ståsted er det ikke noe som tilsier at dette skulle redusere effekt av vaksineringen.

 

 

Har du flere spørsmål om vaksine?

Send e-post til koronavaksine@steinkjer.kommune.no.

 

.