Skolens VISJON er:

 

 Byafossen skole  skal oppleves som

 

 

   ”ET GODT STED Å VÆRE

   ET GODT STED Å LÆRE”

 

Vår pedagogiske og sosiale plattform er bygd på de 3 T´er:

 

 

 

    ¤   TOLERANSE

   ¤   TRYGGHET

   ¤   TRIVSEL