I forbindelse med den lokale Covid-19 situasjonen har kulturetaten behov for å informere om to ulike saker:

Mære 2021 – utsettelse av jubileumshelg

Hovedkomiteen for 1000-årsmarkeringen Mære 2021 har besluttet å utsette den annonserte jubileumshelga som skulle gå av stabelen i tidsrommet 21-23 mai. Årsaken er de begrensninger som ser ut til å være gjeldende i mai sett i forhold til Covid-19 pandemien. Samtidig er jubileumshelga planlagt gjennomført i nært samarbeid med Mære landbruksskole og deres faste «åpen dag» arrangement. Dette arrangementet er nå avlyst basert på samme begrunnelse.

Det arbeides nå med å få fastlagt nytt tidspunkt for jubileumshelga, og man tar sikte på gjennomføring i september måned. Øvrige arrangementer som er planlagt i forbindelse med jubileumsåret vil også bli vurdert utsatt. Beslutning om dette vil bli tatt på et senere tidspunkt. Nærmere informasjon vil komme på Steinkjer kommunes hjemmeside, samt siden hvaskjeristeinkjer.no.

Idrettsanlegg – trening på baner i andre kommuner

I forbindelse med Covid-19 utbruddet i Steinkjer, så har kommunen ved forskrift besluttet at alle idretts- og aktivitetsanlegg skal være stengt. Kommunen opplever at frivilligheten tar dette på største alvor, og at idrettslag og velforeninger samt andre anleggseiere er svært dyktige til å følge opp tiltaket.

Vi har imidlertid fått tilbakemelding på at enkeltgrupperinger nå reiser til nabokommunene for å få utøvd idrettsaktivitet. Det er viktig å understreke at slik aktivitet ikke er registrert via klubber eller andre formelle treningsgrupper.

Steinkjer kommune vil understreke at det ikke er ønskelig at innbyggere fra Steinkjer reiser til nabokommuner for å benytte seg av idrettsanlegg slik smittesituasjonen er akkurat nå. Vi henstiller derfor til at all aktivitet av denne typen opphører.

Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede.

 

Leif Terje Nilsen
Kultursjef
Tlf: 906 91923