På bildet fra venstre (Foto:Anita Saugestad): Gisle Aarlott, Jorid Vorum, hovedutvalgsleder Leif Røkke, Odd Birger Grønli og ordfører Bjørn Arild Gram

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtok i møtet den 25.11.2014 tildeling av årets kulturpris og kulturstipend. Behandlinga fikk følgende utfall:

KULTURPRIS 2014

Årets tildeles Odd Birger Grønli.

Begrunnelse:

Odd Birger er journalist, redaktør og forfatter. Han har skrevet en rekke bøker – alle har det til felles at det er forfatterens sterke tilknytning til hjembyen Steinkjer som har preget forfatterskapet.

Eksempler på bøker er: "I skyggen av Nora", som var et portrett av Laura Kieler. "En by i Norge", Steinkjerportretter (2000), og en ny utgave av boka i 2006 – sammen med tegneren Svein Roar Lindseth og fotograf Stig Larsen. "Idealist og Steinkjerpatriot", boka om Steinkjers grunnlegger Morten Smith Petersen.

Odd Birger Grønli har også vært forfatter og frontfigur i kabaretgruppa "Øyenvitne" som i en årrekke har gledet folk i Steinkjer med en god porsjon patriotisme, og gode øyenvitneskildringer av folk og begivenheter i byen fra 50-tallet, og fram til i dag.

KULTURSTIPEND 2014

Stipendiet er i år delt mellom to personer, Jorid Vorum og Gisle Aarlott.

Jorid Vorum er eier av bedriften Fritt Spillerom – et enkeltpersonforetak som leverer tjenester innen musikkunderholdning, tekstskriving og musikklek for barn.  Etter fem innholdsrike år, med utprøving og spissing av produkter, ønsker hun nå å videreutvikle tjenesten "Spilleoppdrag". Målet er å utvikle seg som musiker og fiolinist, i samspill med sin søster. De skal engasjere en musikalsk mentor, som kan veilede til musikk, noter og kunstnerisk utførelse. Hun ønsker å spisse produktene innen "Spilleoppdrag", slik at formidlingen av musikk kan bli på en litt annerledes måte enn hva som gjøres i dag, og i et nytt konsept.

Fritt Spillerom har undertittelen "glede med ord og musikk". Dette er en beskrivelse som gjennomsyrer alt Jorid og hennes medmusikanter gjør i bedriften.  Et fellestrekk er at de har et variert repertoar og spiller flere sjangere: viser, folketoner, slåtter og klassisk.

Gisle Aarlott har siden 2012 komponert og skrevet nytt låtmateriale med henblikk på musikkprosjektet DØNN som i korte trekk dreier seg om re-etablering som norskspråklig (trøndersk) artist.

Siden januar 2013 har han presentert noe av dette live for publikum i hjemkommunen (Kulturpuben Vårt Hjem, Steinkjermartnan, Det Store Kaffeslapperaset, Hilmarfestivalen). En CD er under produksjon og er forventet ferdig før nyttår.

Gisle har vært initiativtaker og entreprenør for satsninger som Café Madam Brix (2000), Det Store Kaffeslabberaset (2001) og Steinkjerfestivalen (2006). Gjennom dette har han i en årrekke prøvd å skape et miljø for at Steinkjer-artister skal ha musikalsk plattform, forankring og identitet.  Både erfaring og kompetanse er tilgjengeliggjort for unge låtskrivere og utøvere i kommunen. Nå, etter 30 år som engelskspråklig artist, ønsker han å slå et slag for norske/trønderske tekster innen rytmisk musikk/populærmusikk, med utgangspunkt i Steinkjer.


Se  også artikkelen på Trønder-Avisas nettside