Til sommeren/tidlig høst i år startes anlegg i Tranaskogvegen med vegopprusting og fortau fra Tranabakken og opp til adkomst nytt boligfelt på Trana.  Nytt ledningsnett i vegen ved Trana alle blir også medtatt.

Resterende vegopprusting og ledningsnett av Otto Sverdrups veg foretas i 2017.  Prosjekteringen av dette inkl. deler av Skjeftevegen/Tranavegen utføres høst/vinter 2016/17.

Selv om man nå legger opp til en relativt komprimert anleggsperiode, må det påregnes en del endring i trafikkforhold mm. i hele anleggsperioden.  Nærmere detaljinformasjon vil bli lagt ut etter hvert.

 

Einar Nøvik
enhet utbygging