Hva er Erasmus-programmet?
Erasmus-programmet er et utvekslingsprogram for studenter innen EU-området og EØS-området. Sentrale satsingsområder er bl.a. kvalitet i undervisning og opplæring, og kobling mellom utdanning og arbeidsliv. I tillegg er inkludering et av de viktigste prioriteringene i Erasmus+ som gjør at flere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

Ungdomstjenesten i Steinkjer sin deltagelse 
Steinkjer kommune har fått støtte til eller deltatt som partner siden 1996 i ca. 30 prosjekter for ungdommer. De fleste prosjektene går ut på at ungdommer fra Steinkjer besøker/eller får besøk av ungdommer fra Europa. De blir på denne måten kjent med hverandrenog lærer om de andres land og kultur, samt at de utforsker teamaer de selv er interessert i.

Arild Høyem fra ungdomstjenesten i Steinkjer kommune (bildet) sier at programmet gir ungdommen mulighet til et godt læringsutbytte. De har dette med internasjonalt ungdomsarbeid nedfelt i sine virksomhetsplaner og kommunens ledelse er veldig positive til deres arbeid. Han sier også at dette internasjonale arbeidet de gjør legges merke til både lokalt og utenom kommunen. 

Høyem er veldig fornøyd med det Erasmus satser på mht inkludering og mangfold. Dette skal satses videre på å inkludere ungdom som av ulike årsaker opplever begrensede muligheter for då delta. Han blir også rørt når han ser hva det gjør med de ungdommene de tar med som har reist lite eller sliter med sosial angst. De vokser på dette og utfordrer seg selv og kommer hjem med et helt annet selvbilde. 

Vi bringer Europa inn til Steinkjer, og tar med Steinkjer ut i Europa.