Dobbelt opp for Ungdomstjenesten og Steinkjer kulturskole
 

Ungdomstjenesten i Steinkjer kommune ble forrige uke tildelt Turboprisen fra UKM Trøndelag på kr 5000,- for sitt arbeid med Ung Kultur Møtes 2020. Dette førte også til at kommunen kom på delt andreplass i den nasjonale Turbopriskonkurransen og kr 10 000,- for sitt samarbeidsprosjekt med Kulturskolen og Steinkjer Ungdomsråd.

UKM Norge deler ut prisen for å motivere til økt innsats i rekrutteringsarbeidet i kommunene, og for å gjøre stas på de som har gjort noe ekstra siste året. 

Hensikten med Turboprisen er å motivere i rekrutteringsarbeidet i kommunene, og å påskjønne de som har gjort en ekstra god jobb det siste året.

Om prisen til storkommunen Steinkjer, sier juryen at årets lokale UKM-arrangement har preg av godt samarbeid og en stor utnyttelse av innholdet og det beste fra de to kommunene.

Anerkjennelse
– Ungdommen har selv vært aktivt med i alle prosesser, og kommunen er på god veg til å definere hva «Ung kultur møtes» kan bli i framtida .Vi håper at Turboprisen kan være til inspirasjon til flere aktiviteter og samarbeid, og ikke minst inspirere kommunene til fortsatt å involvere ungdommene i å forme UKM, står det i meldingen fra juryen.


Klipp fra offentliggjøring av regional turbopris: https://www.facebook.com/watch/?v=3524921940920216


Juryens vurdering


"Turboprisen går i år til «ny» kommune. Kommunen består av to tidligere UKM-kommuner som har jobbet jevnt og trutt med UKM-arbeidet og som videre har lokalkontakter med engasjement og lang fartstid. I den ene tidligere delen av kommunen har det kanskje vært et bedre samarbeid med blant annet kulturskolen og i den andre tidligere delen av kommunen har det vært et godt driv i ungdomsklubben.

Årets lokale UKM-arrangement bar preg av bedre samarbeid og en stor utvidelse av innholdet og definisjonen av hva UKM kan være lokalt – og hva UKM kan bli i den nye storkommunen med det beste fra to kommuner; ungdomsklubb, samarbeid, kulturskole og ungdomsmedvirkning. Det har resultert i et bredt mangfold av kulturuttrykk og et større arrangement med et ekstra kveldsarrangement for ungdom.

Videre har den nye kommunen hatt et samarbeid med lokal tv-kanal for å fremme det som ble presentert på det lokale UKM arrangementet og i koronatiden laget ungdomsklubben egne sendinger, der de som skulle representere kommunen ved UKM Regionfestival har blitt presentert.

Vi håper turboprisen kan gå til flere aktiviteter og samarbeid for å forme hva ung kultur møtes er i den nye kommunen og ikke minst en fortsettelse av arbeidet med å involvere ungdommer i arbeidet og rekruttering gjennom hele året.

Årets turbopris på 5000,- kroner går til Steinkjer kommune".