Ungdomsrådet SUR

Kulturskoletilbud

UKM - Ungdommens kulturmønstring

Ungdomstjenesten er årlig arrangør av UKM i Steinkjer.

For mer info se egen nettside.