Fra infoskriv om sykkelstrategi:

"Steinkjer bør lage en egen sykkelstrategi som kan si noe om både fysisk tilrettelegging, samarbeid og organisering samt kommunikasjon og mobilitetspåvirkning. Steinkjer kommune bør legge til rette og stimulere til mer gange og mer sykling".  

Ungdomsrådet kom med mange bra forslag som forhåpentligvis vil være et viktig  innspill i arbeidet med å utvikle Steinkjer som en bedre sykkelby.

Se infoskrivet om sykkelstrategien her.

 

Bjørn Gunnar Ericson