På bildet fra venstre: Marit Voll, Grete Bækken Mollan, Håkon, Zsuzsa Rujp, Violetta Nemeth, Eli Ringseth.

Varaordfører Grete Bækken Mollan var sammen med andre kvinnelige politikere fra Trøndelag i Budapest i april i år, og nå er det de fra Ungarn som besøker oss.

Den ene dagen var de bl.a. og så på velferdsteknologi på Egge helsetun, hatt møte om likestilling med Kristine Svendsen, vært observatører til hovedutvalgsmøte i teknisk og hatt møte med ordfører, rådmann og personalsjef om kvinners deltakelse i politikk og arbeidsliv.

De Ungarske er: Violetta Nemeth, som besøker varaordføreren i Steinkjer kommer fra Buk, som er en Ungarsk kommune på grensen mot Østerrike og Wien. Buk er kjent for å være en badeby, men kurbad og Spa. Et kjent turistmål i Ungarn. Zsuzsa Rujp som besøker Marit Voll i Verdal. Hun kommer fra Etjek, som ligger i et vindistrikt ikke langt fra Budapest.

Begge to er lokalpolitikere som jobber for at Ungarske kvinner skal få bedre muligheter til å delta i politikk og arbeidsliv. Målet med prosjektet er å lære om hvordan vi gjør dette i Norge, hva er vellykket her og hva gjøres nasjonalt, regionalt og lokalt for å skape mere mangfold og større deltakelse. Arbeidsmiljøloven, trepartssamarbeid, møtestruktur, pappapermisjon,  kompetansehevning, m.m er temaer som vi berører under besøket her i Steinkjer.

Det er lokalvalg i Ungarn i oktober i år og da skal Grete Bækken Mollan og Marit Voll dit for å delta på hver sin Work-shop, som de skal arrangere i sine kommuner, med mål å få flere kvinner til å delta.

Beitstad barnehage.jpg

Besøk i Beitstad barnehage.