(Foto: Morten Stene)
Steinkjer kommune deltar i prosjektet Aktiv Respons - Trygghetsalarm 3.0, som tester ut et nytt system for integrasjon mellom ulike teknologiske løsninger.

Prosjektet har som formål å utvikle nye generasjoner trygghetshjelpemidler basert på enkel hverdagsteknologi. Målet er å utvikle en teknologisk plattform hvor man kan koble til nye hjelpemidler etter hvert som behovene ender seg. Det store spørsmålet er om teknologien virker, og oppleves nyttig og hensiktsmessig for brukerne og pleierne. Uttesting av teknologien det kommende året vil gi svar på det.

Prosjektet er støttet av Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

Les prosjektomtale fra Trøndelag Forskning og Utvikling her http://tfou.no/prover-ut-trygghetsskapende-forbrukerteknologi/

Partnere i prosjektet er CTM Lyng AS, FourC AS, Nice Industridesign AS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS – Demo Steinkjer, Sikom ASTrollhetta AS og Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Les mer om prosjektet Aktiv Respons her: www.aktivrespons.no

Les mer om Continua-rammeverket her: www.ehelse.no/continua,