Politiet er den instansen som  nå gir råd til befolkningen. Politiet vil holde en pressekonferanse kl 17.30 i dag mandag 28.07.

Innbyggere kan selv følge med på politiets gjeldende råd på https://www.politi.no/

Det er ikke gitt informasjon om trusler mot konkrete objekter, arrangementer eller personer. Det er derfor så langt ikke anbefale å ta spesielle forholdsregler.

Henvendelser til politiet skal foretas på ordinær telefon  02800. Ved akutte hendelser: 112.