Her skal nyvegen forsterkes og få ny drenering, samt kantstein/asfalt til våren. I tillegg skal det legges ny vannledning ut av Tranavegen til kryss Brandhaugvegen. En del av eiendommene skal også separeres.

Vegen blir derfor stengt for gjennomkjøring fra neste uke fram til ca. medio januar 2018. Entreprenør legger opp til at beboere skal ha adkomst til eiendommene under hele anleggsperioden.

 

Svein Øyvind Hovland 
​Tjenesteenhet utbygging