Torunn Austheim innstilles til stillingen som rådmann.

Ordføreren har i dag lagt fram sin innstilling til stillingen som rådmann i Steinkjer kommune. Saken vil bli behandlet i kommunens administrasjonsutvalg og i formannskapet torsdag den 19. mars. Tilsetting skjer i kommunestyrets møte den 1. april.