I 2016 bevilget politikerne penger for å stimulere til aktivitetstiltak for barn og unge. Pengene er ment å senke terskelen for å delta på aktiviteter for de som ikke deltar på noe til vanlig, samtidig som det skal rette seg mot alle (en befolkningsrettet strategi, ikke høyrisiko).

Gruppa som kom fram til hva man skulle tilby besto av folk fra frivilligheten og kommunen, og et av tiltakene er dette:

Hvem: Barn og ungdom (-18 år) og foresatte


Når:     Første torsdag i måneden kl 14.00 -17.00
            - Vår 2019:   7.mars, 4.april, 2.mai og 6.juni

            - Høst 2019: 5.sep, 3.okt, 7.nov og 5.des.

            Billetten må kjøpes før kl 17.00 og du kan være i badet til kl 19.30.


Pris:    - Barn (2-14 år): kr 30,-
            - Ungdom/student (15-17 år): kr 40,- 
            - Foresatte: kr 50,-

 

Bli med på en sosial, aktiv og morsom torsdag!
  Bilderesultat for emoji bath

  

 

 

 

 


Stine Strand
Folkehelsekoordinator