Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) vil i samarbeid med Sparbu historielag sette opp skilt med informasjon om historien rundt Mære jubileet 2021 ved trimpostene på Husmannshalla, Vistavåttan og Gløshaugen.