Økende skogbrannfare

Som kjent er det flere store skogbranner som pågår nå i Sverige, og også i Steinkjer er det registrert røyklukt fra disse. Meterologisk institutt melder om økende skogbrannfare ii Trøndelag og Steinkjer, siden varmt og tørt vær ser ut til å fortsette gjennom helga og til uka.

Vær varsom med grilling og bålfyring- husk bålforbudet i og ved skog og utmark!

Vi minner om aktsomhetsreglene som gjelder for å unngå brann, jfr forskrift om brannforebygging der det heter i § 3:

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Mer informasjon om bålbrenning samt plakater på flere språk om skogbrannfare, finner du på nettsiden til Brannvesenet Midt IKS