I dag er Samfunnshuset offentlig toalett. I forbindelse med utbedring og opparbeiding av Rismelenområde kan en døgnåpen løsning komme på plass. 

Kristoffer Vikan fra Fremskrittspartiet stilte i kommunestyre 15.02 spørsmål til ordføreren om ikke kommunen burde hatt et offentlig toalett i tillegg til Samfunnshusets toaletter som i dag brukes som offentlige toalett.  Bakgrunnen for spørsmålet er at offentlig urinering er ulovlig.

Ordføreren viste i svaret til formannskapets vedtak om at en midlertidig løsning med oppgradering av toalettene på Samfunnshuset er fulgt opp. De er åpne fra 08:00 på morgenen (fra kl 13:00 i helgene), og fram til kl 20:00 på kvelden (kl 21.00 tirsdag og torsdag). På de to kveldene i året da det antakelig er mest bruk for åpne toaletter, natt til 1. og 17. mai, så er Huze betjent, og toalettene åpne til langt på  natt. Ved andre store arrangement i byen, som blant annet Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan, så er det egen tilrettelegging av toaletter.

I svaret sies det videre at det er naturlig å se en permanent løsning som en del av kommunens øvrige investeringsplaner i for Rismelparken.

 

Kari Aarnes
kontorsjef